Polski English Deutsch

10 sierpnia 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Dokumenty szkolne

1. Statut Zespołu Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) >>Pobierz<<

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny >> Pobierz<<

4. Regulamin wycieczek w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

5. Procedura Zwolnień z WF >>Pobierz<<

    a) Podanie rodzica o zwolnienie z WF zał. nr 1 do procedury >>Pobierz<<

   b) Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na WF po wydanej decyzji o zwolnieniu zał. nr 2   
        >>Pobierz<<

6. Regulamin stroju codziennego i galowego uczniów w ZS Kleszczewo >>Pobierz<<

7. Regulamin TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK >>Pobierz<<

8. Regulamin korzystania z podręcznikówi materiałów ćwiczeniowych >>Pobierz<<

9. Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

10. Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów  i innych druków szkolnych, informuję, że za wydanie duplikatu świadecyta pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłaty wnosi się w kasię Urzędu Gminy w Kleszczewie w kwocie:

  •     duplikat świadectwa szkolnego   – 26 zł     
  •     duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł