Polski English Deutsch Pусский

24 czerwca 2018r.

Obecnie naszą stronę przegląda 2 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja 2014/2015 - informacje

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ PUBLICZNYCH GMINY KLESZCZEWO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo odbędzie się w terminie od 01.03.2014r. do 31.03.2014r.

Karty zgłoszeń można pobierać ze stron internetowych przedszkoli lub w sekretariatach placówek - będą one dostępne w terminie 01.03.2014r. do 31.03.2014r. 

Składać je można w przedszkolach w tym samym terminie, tj. od 01.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczęszczających już w roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola, mogą zdecydować, by ich dziecko w roku szkolnym 2014/2015 dalej uczęszczało do tego przedszkola.  Wówczas składają wyłącznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez konieczności wypełniania Karty zgłoszenia. Dzieci kontynuujące edukację  nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Formularze Deklaracji można pobierać  ze stron internetowych przedszkoli i w sekretariatach placówek od dnia 17 lutego 2014r. Deklaracje te można składać w przedszkolach w terminie  od dnia 17 lutego 2014r. do dnia 14 marca 2014r.

Rodzice składający Deklarację muszą jednak pamiętać o podpisaniu w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki  kontraktów na kolejny rok szkolny.

W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli  trwają obecnie prace nad przygotowaniem regulaminu rekrutacji do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo na rok szkolny 2014/2015, zgodnych z nowymi przepisami oświatowymi.

Regulamin rekrutacji  wkrótce zostanie ogłoszony na stronach internetowych przedszkoli i Gminy Kleszczewo i zamieszczony na  tablicach informacyjnych w przedszkolach.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  odbędzie się w terminie:

Zespół Szkół w Tulcach: 01.02.2014r. 28.02.2014r.

Zespół Szkół w Kleszczewie: 15.03.2014r. – 15.04. 2014r.

Rekrutacja do klas I gimnazjów odbędzie się w terminie:

Zespół Szkół w Tulcach: 03.03.2014r. – 16.05.2014r.

Zespół Szkół w Kleszczewie: 03.03.2014r. – 16.05.2014r.

Wnioski o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i gimnazjów będą dostępne na stronach internetowych zespołów szkół i do odbioru w sekretariatach  w wyżej wymienionych terminach rekrutacji.

Deklaracja  kontynuowania wychowania przedszkolnego - pobierz: