KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W DNIACH 9 – 29 LISTOPADA 2020 roku.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN i komunikatem Premiera od dnia 9 listopada zdalnie uczyć się będą uczniowie klas 1-3, natomiast zdalna forma nauki w klasach 4-8 zostaje przedłużona do 29 listopada br.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć zostały przesłane rodzicom przez e-dziennik.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, będziemy starali się zorganizować opiekę świetlicową. W wypadku wystąpienia takiej konieczności proszę o indywidualny kontakt mailowy z sekretariatem szkoły: sekretariat@zskleszczewo.pl

Nauka i opieka dla dzieci w Przedszkolu Wesołe Skrzaty pozostaje bez zmian.

Informacje bieżące na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja 

Marzena Socha
Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie