Przedszkole rekrutacja 2021/2022

1. Informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022 >>Informacje<<

2. Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo >>POBIERZ<<

2. Regulamin rekrutacji 2021/2022  >>Pobierz<<

3. Uchwała nr XXVI/186/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo >>Pobierz<<

4. Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola PDF

5. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego 2021/2022 – pobierz:  Word    PDF

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola „Wesołe Skrzaty”  2021/2022 – pobierz: Word  PDF

7. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Kleszczewo – pobierz: Word   PDF

8. Oświadczenie o wielodzietności kandydata – pobierz: Word   PDF

9. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz: Word   PDF

10. Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz: Word   PDF

11. Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego na rzecz gminy Kleszczewo – pobierz: Word   PDF

12. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie dziecka – pobierz: Word   PDF

13. Oświadczenie o uczęszczaniu/przyjęciu rodzeństwa dziecka do przedszkola Wesołe Skrzaty w Kleszczewie – pobierz: Word   PDF

14. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola – pobierz: Word   PDF