Szkoła Podstawowa – rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji 2020/2021>>Informacje<<

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ >>POBIERZ<<

 Uchwała nr XXVI/187/2017 w sprawie określenia kryterów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewa >>POBIERZ<<

Załącznik nr 1 Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Word PDF

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Word PDF

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zamieszkaniu. Word PDF

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu kryterów. Word PDF

Załącznik nr 5 Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej: Word PDF

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy II – VIII szkoły podstawowej. Word PDF