Harmonogram zajęć dodatkowych

>> POBIERZ <<

Codziennie w godzinach od 1215-1330 (Misiaczki 1430-1530) w poszczególnych grupach realizowane są zajęcia rozwijające talenty dzieci:
– plastyczne,
– taneczne,
– matematyczno-logiczne,
– przyrodnicze,
– literackie,
– rytmiczno-muzyczne.

Codziennie 10 minut poświęcamy na profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne:
– ortofoniczne,
– artykulacyjne, rozwijające aparat mowy,
– oddechowe,
– słuchowe.

JĘZYK ANGIELSKI:

W ramach zajęć z języka angielskiego dzieci poznają słownictwo i zwroty z życia codziennego w sposób naturalny. Przedszkolaki nawiązują komunikację werbalną poprzez uczestnictwo w zabawach słowno –ruchowych oraz podejmują różnego typu aktywności wykorzystujące wszystkie zmysły. Podczas zajęć rozwijane są sprawności językowe: słuchanie i mówienie. Potrzeba ruchu i zabawy to jedne z podstawowych potrzeb, które podczas zajęć z języka angielskiego są zaspakajane. W trakcie zajęć przedszkolaki poznają ich najbliższe środowisko ale także otwierają się na inne kultury otaczającego je świata.