Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Higienistka szkolna: Kinga Michalak

Gabinet czynny:

środa: 8:00 – 14:00

piątek: 8:00 – 14:00

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 1. Świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych 0-I, III, V, VII.
 2. Świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 3. Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 6. Doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 7. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
 8. Monitorowanie szczepień ochronnych.
 9. Kontrola czystości uczniów (wszawica).

Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

 1. Rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
 2. Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
 3. Zeza (Cover test, test Hirschberga);
 4. Ostrości wzroku;
 5. Widzenia barw;
 6. Słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
 7. Ciśnienia tętniczego krwi. 

POLECAM:   PROBLEM Z GŁOWY