Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

baner dyrektor ogłasza nabór

Wymagania:
– posiadanie kwalifikacji niezbędnych do sprawowania w/w stanowiska,
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymiar zatrudnienia: 18/18

Wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i inne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o składanie dokumentów osobiście w siedzibie szkoły
(ul. Poznańska 2, Kleszczewo) lub przesłanie na adres: sekretariat@zskleszczewo.pl

Dyrektor poszukuje:
kompetentnego Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Osoby wrażliwej, sprawiedliwej, kreatywnej i otwartej.

Poszukujemy nauczyciela kulturalnego, chcącego się rozwijać.

Do naszej szkoły jest blisko z:
Poznania, Środy Wielkopolskiej, Śremu, Kostrzyna i Swarzędza.
Sprawnie i szybko dotrzesz do nas komunikacją miejską,
jak i autostradą i trasą ekspresową.

Zapraszam do naszego Zespołu,
u nas nie dzwonią dzwonki,
a oceny opisowe wspierają ucznia.

Dyrektor
dr Mariusz Przybyła