Informacja o zamawianiu obiadów i zgłoszeniu do świetlicy szkolnej

Obiady dla dzieci szkolnych są możliwe od poniedziałku 5 września, warunkiem jest dostarczenie wypełnionej deklaracji do intendenta do piątku 2 września, do godziny 11.00

Jeżeli deklaracja zostanie dostarczona w terminie późniejszym, obiady rozpoczną się odpowiednio później.

UWAGA! Zmiana telefonu intendenta, nowy numer: 575 800 376

DEKLARACJA I JADŁOSPIS

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022/2023