Konkurs Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego – konkurs plastyczny dla klas I-III

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I -III

do udziału w konkursie plastycznym

 

  1. Każdy z uczestników samodzielnie wykonuje podobiznę jednej wybranej postaci spośród następujących: Ignacego Jana Paderewskiego, gen. Stanisława Taczaka, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.
  2. Technika wykonania i format są dowolne.
  3. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
  4. Przy ocenie prac przez nauczycieli panią Ew Hudziak i panią Małgorzatę Nowak będzie brana estetyka wykonania, samodzielność i odzwierciedlenie wyglądu danej postaci.
  5. Wykonane i podpisane podobizny bohaterów należy dostarczyć do pani Karoliny Staszyńskiej do dnia 6 lutego 2024 r.
  6. Zapraszamy do zabawy!