Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

19 marca 2024 roku o godzinie 13:00 w gablocie przy sekretariacie Zespołu Szkół w Kleszczewie podano do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i przedszkola.

rekrutacja