Szkolna Liga Wolontariacka – edukacyjny wolontariat w Zespole Szkół w Kleszczewie

Kolejny raz Szkoła Podstawowa w Kleszczewie przystąpiła do edukacyjnego wolontariatu organizowanego przez ZOO Poznań. Celem tej akcji jest promowanie wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców i całego lokalnego środowiska bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ZOO.

Uczniowie wykonują zadania, każde jest punktowane. Na koniec najbardziej zaangażowane grupy otrzymają specjalne podziękowania od poznańskiego ZOO. W chwili obecnej uczniowie przystępują do realizacji kolejnego zadania. Liczymy wszyscy na pomoc w jego realizacji.

A. Kujawa