Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

CZAS ZAJĘCIA
630 – 800 – gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci wg ich zainteresowań lub inspirowane przez nauczycielkę,
– zabawa ruchowa tygodnia,
– profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne: ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe, słuchowe,
– obserwacje indywidualnego rozwoju dziecka,
– ćwiczenia poranne,
800 – 815– przygotowanie do śniadania
815 – 915– śniadanie,
915 – 930– toaleta po śniadaniu,
930 – 1045– realizacja zajęć zgodnych z planem pracy nauczyciela i podstawą programową
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– wycieczki, spacery,
1045 – 1100– przygotowanie do obiadu,
1100– 1200– obiad,
1200 – 1215– toaleta po obiedzie,
1145 – 1330Dzieci 3 – letnie:
– leżakowanie
1215 – 1330Dzieci 4,5,6 – letnie:
– kontynuowanie niektórych zadań podjętych wcześniej,
– czytanie bajek przez nauczycielkę
– zajęcia o charakterze relaksacyjnym,
– zajęcia dodatkowe, rozwijające talenty dzieci,
1330 – 1345– przygotowanie do podwieczorku,
1345 – 1400– podwieczorek,
1400 – 1415– toaleta po podwieczorku,
1415 – 1700– zabawy, sytuacje edukacyjne zaproponowane przez dzieci i nauczyciela,
– zabawy i ćwiczenia logopedyczne,
– obserwacje indywidualnego rozwoju dziecka,
– rozmowy z rodzicami,
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– odbieranie dzieci przez rodziców.

>> POBIERZ <<