Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Godziny ZAJĘCIA
630 – 800– gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci wg ich zainteresowań lub inspirowane przez nauczycielkę,- gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci wg ich zainteresowań lub inspirowane przez nauczycielkę,- zabawa ruchowa tygodnia,
– profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne: ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe, słuchowe,
– obserwacje indywidualnego rozwoju dziecka,
– ćwiczenia poranne,
800 – 815– przygotowanie do śniadania
815 – 915– śniadanie
915 – 930– toaleta po śniadaniu
930 – 1045– realizacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela zgodnie z planem pracy i podstawą programową,- zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
– wycieczki, spacery,
1045 – 1100– przygotowanie do obiadu,
1100 – 1200– obiad, 
1200 – 1215– toaleta po obiedzie
1145 – 1330Dzieci 3 – letnie – leżakowanie,
1215 – 1330Dzieci 4,5,6 – letnie:
– kontynuowanie niektórych zadań podjętych wcześniej,- czytanie bajek przez nauczycielkę- zajęcia o charakterze relaksacyjnym,- zajęcia dodatkowe, rozwijające talenty dzieci
1330 – 1345– przygotowanie do podwieczorku,
1345 – 1400– podwieczorek,
1400 – 1415– toaleta po podwieczorku,
1415 – 1700– zabawy, sytuacje edukacyjne zaproponowane przez dzieci i nauczyciela,- zabawy i ćwiczenia logopedyczne,
– obserwacje indywidualnego rozwoju dziecka,
– rozmowy z rodzicami,
– odbieranie dzieci przez rodziców.

>> POBIERZ <<