Korzystanie z obiadów, deklaracja i opłaty

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej

 

Informujemy, że od 04 do 13 września 2023 r. można dokonywać zapisów  dzieci na obiady w stołówce szkolnej.

Deklarację będą wyłożone na stoliku przed sekretariatem, lub można pobrać ze strony internetowej szkoły.

Obiady będą obowiązywały od 18 września br.

Stawka dzienna za obiad to 7,00zł.

Opłatę za wrzesień  należy uregulować max do 22.09.2023 r., po uprzednio uzyskanej informacji
o kwocie do zapłaty przekazanej poprzez dziennik elektroniczny Vulcan od pani intendent
Katarzyny Kuś.

Opłaty za kolejne miesiące należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe: 47 9076 0008 2001 0015 1148 0003

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata oraz numer księgowy, który przypisany jest do każdego dziecka.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić poprzez dziennik elektroniczny, pisząc do pani intendent Katarzyny Kuś, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 11:00.

 

Wszystkie zgłoszone i uwzględnione nieobecności będą rozliczane w opłatach na kolejny miesiąc.

 

Ważne! Zaległości płatnicze na koniec miesiąca (brak pieniędzy na podanym powyżej koncie szkoły), uniemożliwiają korzystanie z obiadów w kolejnym miesiącu.

 

Ważne!  Rezygnacje z obiadów w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły lub mailowo poprzez dziennik elektroniczny do pani intendent Katarzyny Kuś  przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

 

Deklaracja korzystania z obiadów: POBIERZ