Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzeniem nr 05/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w roku szkolnym 2021/2022:

   1) 12 listopada 2021r.

   2)  07 stycznia 2022r.

   3) 02, 24, 25, 26, 27 maja 2022r.

   4) 17 czerwca 2022r.

         W w/w dniach szkoła zorganizuje dla zainteresowanych uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. O możliwościach udziału w takich zajęciach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w odpowiednio późniejszych terminach.


                                                                                                                                           Marzena Socha

                                                                dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie