Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzeniem nr 05/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w roku szkolnym 2022/2023:

   1) 31 października 2022r.

   2)  02, 04, 05 maja 2023r.

   3) 23, 24, 25 maja 2023r.

   4) 9 czerwca 2023r.

         W w/w dniach szkoła zorganizuje dla zainteresowanych uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. O możliwościach udziału w takich zajęciach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w odpowiednio późniejszych terminach.


                                                                                                                                           Marzena Socha

                                                                dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie