Podsumowanie obchodów Dni Życzliwości i Pozdrowień.

Uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień realizowali różne zadanie związane z obchodami tego ważnego dnia. Jedni robili dla siebie upominki, przesyłali liściki z życzliwymi słowami, robili zrywki z zadaniami, gazetki, inni służyli pomocą swoim rówieśnikom w trakcie zajęć i przerw. Uczniowie z klas 2-3 wykonali również łańcuch życzliwości, na którego ogniwach mogli napisać coś miłego dla kolegi. Łańcuchy zostały połączone w jeden wspólny łańcuch życzliwości. Dziękujemy wszystkim klasom za wspólne włączenie się do obchodów i aktywny w nich udział.