CHARYTATYWNA DZIAŁALNOŚĆ ZUCHÓW I HARCERZY

Jak wszystkim wiadomo, akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, są wpisane w działalność ZHP. Dlatego, z pewnością, nikogo nie dziwi, że harcerze z „Pasieki” i zuchy ze „Słonecznego Bractwa”, angażują się w pomoc walczącej Ukrainie. W lutym zuchy, dzięki wielkiemu wsparciu swoich rodziców, przekazały fundacji Redemptoris Missio, artykuły higieniczne oraz materiały opatrunkowe (łącznie ze swoją apteczką i latarkami). Wraz z wielkim transportem „Opatrunek na ratunek” dary te pojechały one bezpośrednio do Ukrainy. W marcu zuchy i harcerze z Kleszczewa, za zgodą Pani Dyrektor, zorganizowali, wśród społeczności szkolnej zbiórkę funduszy na rzecz Ukrainy. W wyniku tej akcji na konto
Polskiej Akcji Humanitarnej, wspierającej walczącą Ukrainę, przekazano 2317,14 zł. Akcję tę powtórzono 15 czerwca i zebrano 1163, 74 zł. Harcerze z VIII DH „Pasieka” wraz z drużynową dh Karoliną Wartecką i zuchy z III GZ „Słoneczne Bractwo” wraz z drużynową dh Hanną Doroszewską-Furmanek, składają serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, a Pani Dyrektor ZS Kleszczewo Marzenie Socha za umożliwienie przeprowadzenia akcji w szkole. Zuchy biorą też udział w innych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Wraz ze swoimi rodzicami zaadoptowali szkołę w  Republice Środkowej Afryki. W ramach akcji na rzecz naszych „braci mniejszych” zaangażowali się w „Kocią adopcję na odległość” i wspierają (wraz z klasą 2b) „Kociarnię” ze schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Środzie Wielkopolskiej.

 

HDF