III Gromada Zuchowa „SŁONECZNE BRACTWO” wznowiła działalność!

Po dwóch latach pandemicznej przerwy, gromada zuchowa, działająca
w Kleszczewie wznowiła swoją działalność. Niestety, z uwagi na obostrzenia, liczba zuchów jest ograniczona ,ale jest nadzieja , że to dobry początek „nowego rozdziału” działalności…

Krótkie przypomnienie…
III Gromada Zuchowa „SŁONECZNE BRACTWO” jest gromadą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. gen. J.H. Dąbrowskiego Środa Wielkopolska. Działa na terenie Zespołu Szkół w Kleszczewie od 2001r. Założycielką i drużynową gromady jest instruktorka średzkiego Hufca- druhna Hanna Doroszewska-Furmanek (podharcmistrz). Zuchami są uczniowie klas I-III szkoły w Kleszczewie, a zbiórki odbywają się na terenie szkoły w wyznaczone czwartki w godz. 12:45-14:20