Zbiórka funduszy na rzecz Ukrainy

Zuchy  z III  Gromady „Słoneczne Bractwo” oraz harcerze z  VIII Drużyny „Pasieka”  składają  serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej (rodzicom, dzieciom, nauczycielom, pracownikom, sympatykom…) za wielkie zaangażowanie w szkolną zbiórkę funduszy na rzecz Ukrainy.

Dzięki wielkim sercom WSZYSCY RAZEM zebraliśmy:

2317,45 zł + 100 „hrywien”

Pieniądze zostały komisyjnie przeliczone i przekazane na ręce p. dyrektor w celu dokonania wpłaty na PAH.

HDF

Powyższą zbiórkę przekazaliśmy Radzie Rodziców, której skarbnik wpłacił na konto PAH, link do potwierdzenia:

SOS UKRAINA