Jak ominąć przeszkody?- tworzymy pierwsze kody

Zabawa w kodowanie jest jednym ze sposobów bezpiecznego wprowadzania dzieci w cyfrowy świat. Sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci  m.in. poprzez  rozwój logicznego myślenia, zadaniowe podejście do stawianych problemów i kształtowanie umiejętności pracy zespołowej…

Pierwszaki z klasy 1 „a” zaczęły swoją przygodę z kodowaniem od zabaw „w statki”, „kratkowane labirynty” oraz „zakodowane rysunki”. Przyszedł też czas na zabawy z serii „Kodowanie na dywanie”. Na kolorowej macie, rozłożonej na parkowym trawniku pary tworzyły zakodowaną trasę robota, który omijając przeszkody, musiał dotrzeć od startu do mety. Uczyły się też zapisywać trasę pokonywaną przez robota… Było przy tym trochę śmiechu, bo strony „w lewo” / „w prawo” jeszcze się niektórym myliły… i robot nie mógł dotrzeć do celu…                                                                                      HDF