Uroczystość nadania imienia i 180-lecie szkoły

Uroczystość nadania imienia Walczących o Niepodległość oraz jubileusz 180 lat i więcej …

27 kwietnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Kleszczewie obchodziła swój jubileusz. Uroczystość była bardzo doniosła, ponieważ szkole nadano imię „Walczących o Niepodległość” oraz otrzymała sztandar.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
– Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo,
– Izabela Liebert-Jędroszkowiak, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
– Marek Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo,
– Szymon Gumiński, przewodniczący Rady Rodziców w Kleszczewie,
– Magdalena Migacz, skarbnik Rady Rodziców w Kleszczewie,
– Karolina Karpińska, sekretarz Rady Rodziców w Kleszczewie,
– Tomasz Pawlicki, dyrektor naszej szkoły 1989-1998, 2003-2010,
– Marian Strachanowski dyrektor szkoły 1980-1984,
– Maciej Frąckowiak, Kierownik GOKiS,
– Marek Jabłoński, kierownik Zakładu Komunalnego,
– Anna Grzeszczak, przedstawiciel Zakładu Komunalnego,
– ks. Tomasz Nawrocki, proboszcz parafii Kleszczewo,
– ks. Tomasz Woźniak, absolwent naszej szkoły,
– ks. Jan Musielak, były proboszcz parafii Kleszczewo,
– Grzegorz Stachowiak, radny gminy, Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty,
– Andrzej Szymczak, dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach,
– Henryk Lesiński, przewodniczący Rady Gminy 2010-2018,
– Halina Kowalewska, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kleszczewie,
– Wanda Szymczak,
– Mirosława Nowak,
– Jadwiga Tomczak,
– Agata Karłowicz-Pielatowska,
– Alicja Jung,
– Danuta Pawlicka
– Krystyna Zięba-Kędziora,
– Alicja Kucharska,
– Ewa Rybicka,
– Andrzej Kaczmarek,
– Barbara Lesińska,
– Czesława Podeszwińska,
– Maria Przybył-Kosac,
– Krystyna Rydian,
– Władysława Woźniak,
– oraz wielu zaproszonych gości, absolwentów Szkoły Podstawowej
w Kleszczewie, Gimnazjum w Kleszczewie.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kleszczewskim kościele koncelebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Tomasza Nawrockiego, ks. Jana Musielaka, byłego proboszcza i ks. Tomasza Woźniaka, absolwenta naszej szkoły. Podczas mszy członkowie Rady Rodziców wnieśli sztandar szkoły, który został poświęcony. Później nastąpił przemarsz z kościoła do szkoły, gdzie odbył się ciąg dalszy uroczystości. Do hali sportowej przybyli zaproszenie goście, absolwenci, uczniowie i ich rodzice. Uczestników obdarowano okolicznościową teczką ze zdjęciem odnowionego budynku szkoły, w której znaleźli tekst naszego hymnu, napisanego przez nauczyciela muzyki i nauczycieli polonistów, folder i zakładkę
z informacjami o działalności Zespołu Szkół w Kleszczewie. Największą ciekawość wzbudziły zdjęcia kolejnych wcieleń szkoły, począwszy od tej „pod strzechą” z 1838 roku, skończywszy na budynku współczesnym.
    Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, przemówieniem wójta gminy Kleszczewo Bogdana Kemnitza oraz wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Marzeny Sochy, która przedstawiła krótka historię szkoły i uzasadnienie wyboru patrona. Następnie przewodniczący Rady Gminy Marek Maciejewski odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Kleszczewie i wspólnie z panem wójtem przekazali na ręce dyrektora akt nadania imienia. Najwięcej wzruszeń dostarczył wszystkim moment przekazania sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców dyrektorowi, a następnie przekazanie go uczniom. Podczas prezentacji sztandaru widzowie mieli okazję zobaczyć, że oprócz haseł „tradycja, nauka, przyszłość” i szkolnej książki z piórem i kałamarzem, znalazły się tam realistycznie oddane szabla i karabin mauser, jakiego używali powstańcy wielkopolscy. Przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie na otrzymany sztandar. Podczas uroczystości odsłonięto również tablicę, która została powieszona na frontowej ścianie budynku szkoły. Od dziś możemy tam przeczytać „Szkoła Podstawowa im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie”. Pierwszy raz odśpiewano hymn szkoły, do którego słowa napisały V. Porębiak, M. Szymańska i L. Adamek-Egiert, a muzykę skomponował B. Piłat. Zostały również odczytane fragmenty kronik z czasów II wojny światowej opisujące bohaterstwo lokalnych patriotów, którzy poświęcili swoje życie walce o niepodległość i krzewieniu kultury polskiej.
    W drugiej części uroczystości wystąpiły przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i absolwenci. Rozpoczęły ją dzieci z przedszkola polonezem, układy choreograficzne zatańczyli uczniowie klas I-III oraz dziewczęta
z klas starszych z naszej szkoły, zagrał zespół wokalno-instrumentalny i zaśpiewał uczniowski chór szkolny. Na tę okoliczność również nauczyciele stworzyli chór i odśpiewali dwa przygotowane utwory. Program artystyczny wzbogaciły też występy naszych utalentowanych absolwentów: skecz w gwarze poznańskiej w wykonaniu Zosi Szczepaniak, utwory instrumentalne zagrane przez Dawida Piskorskiego oraz wokalne zaśpiewane przez Dariusza Piskorskiego.
    Uroczystości jubileuszowe spowodowały, iż wystrój szkoły skłaniał do wspomnień; na korytarzach znajdowały się tablice ze zdjęciami absolwentów i dawnych wydarzeń. Goście podczas spaceru po szkole mogli zwiedzić Izbę Pamięci i zobaczyć kroniki i eksponaty z dawnych czasów oraz obejrzeć prezentację multimedialną o kierowniku szkoły – Leonie Kemnitzu.
Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili naszą uroczystość: zaproszonym gościom, absolwentom, rodzicom, uczniom oraz nauczycielom. Szczególne podziękowania składamy Radzie Rodziców, która ufundowała sztandar dla szkoły.
                                                                                                                                           Dyrekcja ZS Kleszczewo