Obchody 11 Listopada w szkole w Kleszczewie

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Zespole Szkół w Kleszczewie zostały nieco przesunięte w czasie ze względu na kilka dni zdalnego nauczania. Tak naprawdę świętowaliśmy dopiero w następnym tygodniu. Każda z klas miała za zadanie ozdobić drzwi swojej sali w konwencji niepodległościowej przybliżając postać jednego z ojców niepodległości: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Wincentego Witosa. Niektórzy solidnie się przy tym napracowali. Komisja powołana przez samorząd uczniowski oceniała efekty pracy uczniów. W skład komisji weszli: pani dyrektor Marzena Socha, pani wicedyrektor Maria Gajewska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Zuzanna Jachnik i nauczyciel historii. Klasy, które szczególnie starannie wykonały zadanie zostały nagrodzone największą liczbą punktów, sumowanych na koniec roku szkolnego w rywalizacji o puchar najbardziej aktywnej klasy w szkole.

Podczas lekcji wychowawczych uczniowie oglądali krótkie filmy opowiadające o zmaganiach Polaków o wolność po rozbiorach, po czym wspólnie zastanawiali się nad tym, jak rozumieją pojęcie „niepodległość” i kim są dla nich „walczący o niepodległość”. (Filmy oglądane przez młodzież i dzieci „Niezwyciężeni. Czas próby”, „Gra o Niepodległość” a dla najmłodszych „Kasztanka” znajdują się na stronie https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy ).

W wyniku przeprowadzonych w klasach dyskusji dowiedzieliśmy się między innymi, że niepodległość polega na tym, iż „sami decydujemy o tym, co dzieje się w naszym państwie – jesteśmy wolni” oraz, że mamy „prawo do mówienia w języku polskim, prawo do uczęszczania do polskiej szkoły”. Za „walczących o niepodległość” uznano natomiast „osoby szlachetne i oddające całego siebie dla narodu” jak również  „każdego, kto brał udział w walkach i działaniach (nawet w najmniejszym stopniu) na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości”.  

Uczniowie zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w grze online dotyczącej odzyskania niepodległości.  (Gry, utrwalające wiadomości na temat okoliczności odzyskania niepodległości i ojców niepodległości można odnaleźć na stronie: https://niepodlegla.men.gov.pl/#/missions )

Mimo faktu, iż wirus nieco pomieszał nam szyki udało nam się podkreślić to, że jako Polacy mamy tysiącletni rodowód i jest w nas coś, co nasi przodkowie chcieli nam zostawić najlepszego, co kochali i za co oddawali życie – naszą Ojczyznę.

Ewa Hudziak