Projekt CZYTAM Z KLASĄ

Do projektu przystąpiło 6 klas I-III Zespołu Szkół w Kleszczewie (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c). Jest to MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki, edycja II, ekologiczna – skierowana jest do uczniów od I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Projekt podzielony jest na trzy moduły, z których każdy związany jest bezpośrednio z porą roku(jesień, zima, wiosna). Potwierdzeniem realizacji każdego modułu będzie certyfikat końcowy dla klasy, nauczyciela oraz dyplomy dla każdego ucznia. Projekt zgodny jest z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Autorem projektu jest Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Klonowie.

Cele projektu:

-rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

– rozwijanie aktywności czytelniczej,

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

– integracja zespołu klasowego,

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym

 – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

– poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej.

Poniżej filmik w beteable, ciekawie ukazujący formułę projektu:

CZYTAM Z KLASĄ