Szkolny ŚDTM

14 października odbyła się Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. Każdy uczeń klas 4-8 otrzymał kartkę z zadaniami do rozwiązania. Czas pracy to tylko 5 min. Komisja sprawdziła odpowiedzi i z każdej klasy trójka uczniów z największą liczbą punktów przeszła do kolejnego etapu. Następnie przez 45 min rozwiązywali oni zadania, by spośród nich wyłonić MT EXPERT na poziomie klas.

Pozostali uczniowie brali udział w rywalizacji klas, rozwiązywali różne matematyczne łamigłówki.

18 października br. nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród uczniom i klasom, którzy zdobyli najwięcej punktów.