EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY W KLASACH I – III

5 marca z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w klasach I – III odbyły się warsztaty logopedyczne. Dzieci poznały tajniki pracy logopedy oraz zasady zajęć doskonalących mowę. Z zaangażowaniem ćwiczyły sprawność narządów mowy i wykonały szereg zadań artykulacyjnych i słuchowych. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki i słodką niespodziankę.