X finał Konkursu Informatycznego „AVATAREK” 2022

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, uczniowie naszej szkoły ponownie mieli okazję wziąć udział w konkursie informatycznym  Avatarek.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wśród uczniów oraz ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.

Głównym organizatorem konkursu „AVATAREK” jest Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Patronat nad konkursem sprawuje m.in. Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne z Poznania, a także lokalne Powiaty.

Program merytoryczny konkursu obejmował treści zawarte w obowiązujących podstawach programowych nauczania informatyki oraz zagadnienia informatyczne wykraczające poza podstawy programowe.

Do  eliminacji szkolnych zgłosiło się 20 szkół i ok. 850 uczniów.

Etap szkolny przeprowadzony był na platformie zawodowcy.org, w każdej ze szkół w czterech okręgach:

I okręg – Grodzisk Wielkopolski

II okręg – Łódź

III okręg – Poznań

IV okręg – Rokietnica

Z każdej szkoły wyłoniono po dwie dwuosobowe grupy, które wzięły udział w półfinale online.

Naszą szkołę reprezentowali : Antoni Chąpiński i Piotr Markowski z klasy 8b.

Do finału zakwalifikowało się 8 szkół, w tym Nasza Szkoła.

Nasi uczniowie w finale zajęli VII miejsce.

Uczestnicy konkursu otrzymali mnóstwo wartościowych nagród, których sponsorami byli m.in. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, „Moje Bambino Sp.z o.o.” (https://mojebambino.pl/7370/Laboratoria-Przyszlosci), Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów (https://t-lem.com )

Konkurs jest doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, ale też świetną zabawą.

Wszystkim uczestnikom gratuluję.

Roman Sobczyński