ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W KLASACH 1-3

I nadszedł ten dzień – rozpoczęliśmy wakacje!!!         

23 czerwca br. o godzinie 12:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Wprowadzony został sztandar Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość.  Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół, p. Marzena Socha, która podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom za wspólnie spędzone 10 miesięcy oraz trud pracy w mijającym już roku szkolnym.  

Wszystkim wyróżnionym uczniom klas 3 kończącym I etap edukacyjny, zostały wręczone przez panią dyrektor i wychowawców, świadectwa oraz Srebrna Tarcza. Nagrody książkowe, jak co roku, zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Część artystyczna została przygotowana przez absolwentów klas 3 szkoły podstawowej.

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!