Wyniki rekrutacji i potwierdzenie woli przyjęcia

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywało się dwutorowo. Szkoła skontaktuje się z rodzicami kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych. Jednocześnie rodzic może sam na stronie https://nabor.pcss.pl/kleszczewo sprawdzić wyniki rekrutacji.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA:

– przedszkole

Dla dzieci zakwalifikowanych w terminie do 15 marca należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. W tym celu po zalogowaniu się do systemu na stronie https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/logowanie przy wniosku, który ma status Zakwalifikowany w rekrutacji podstawowej wybieramy opcję Wybierz akcję, następnie Potwierdź przyjęcie. Instrukcja dostępna w zakładce dokumenty.

– szkoła podstawowa z wniosków

Dla dzieci zakwalifikowanych z wniosku do szkoły spoza obwodu do 15 marca należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane. W tym celu po zalogowaniu się do systemu na stronie https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/logowanie przy wniosku, który ma status Zakwalifikowany w rekrutacji podstawowej wybieramy opcję Wybierz akcję, następnie Potwierdź przyjęcie. Instrukcja dostępna w zakładce dokumenty.