Nauczyciele według przedmiotów

PRZEDMIOT
NAUCZYCIEL
KONTAKT
Język polski

mgr Lucyna Adamek – Egiert
mgr Magdalena Szymańska
mgr Violetta Porębiak
mgr Małgorzata Nowak

vice-dyr_szkola@zskleszczewo.pl
m.szymanska@zskleszczewo.pl
v.porebiak@zskleszczewo.pl
m.nowak@zskleszczewo.pl

Matematyka

mgr Katarzyna Boruszak
mgr inż. Regina Piotrowska
mgr inż. Marzena Socha
mgr Danuta Wojciechowska
mgr Roman Sobczyński

k.boruszak@zskleszczewo.pl
r.piotrowska@zskleszczewo.pl
dyrektor@zskleszczewo.pl
d.wojciechowska@zskleszczewo.pl
r.sobczynski@zskleszczewo.pl

 Chemia
mgr inż. Regina Piotrowska r.piotrowska@zskleszczewo.pl
 Fizyka

mgr Katarzyna Boruszak

k.boruszak@zskleszczewo.pl

 Przyroda

mgr Agnieszka Mużyło

a.zebala@zskleszczewo.pl

 Biologia

mgr Agnieszka Mużyło

a.zebala@zskleszczewo.pl

 Informatyka

mgr Roman Sobczyński 
mgr Danuta Wojciechowska

r.sobczynski@zskleszczewo.pl
d.wojciechowska@zskleszczewo.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Roman Sobczyński

r.sobczynski@zskleszczewo.pl

 Geografia

 mgr Krzysztof Porębiak

k.porebiak@zskleszczewo.pl

 Historia

mgr Małgorzata Nowak
mgr Ewa Hudziak

m.nowak@zskleszczewo.pl

e.hudziak@zskleszczewo.pl

Wiedza o społeczeństwie

 mgr Ewa Hudziak

e.hudziak@zskleszczewo.pl

 Muzyka

 mgr Bartosz Piłat

b.pilat@zskleszczewo.pl

 Technika

 mgr Krzysztof Porębiak

k.porebiak@zskleszczewo.pl

 Plastyka

 mgr Justyna Dziel

j.dziel@zskleszczewo.pl

Język angielski

mgr Ewa Żak – Kujawa
mgr Ewelina Kowalewska
mgr Joanna Górska

e.zak-kujawa@zskleszczewo.pl
e.kowalewska@zskleszczewo.pl
j.gorska@zskleszczewo.pl 

 Język niemiecki

 mgr Elżbieta Łuczak

e.luczak@zskleszczewo.pl

 Wychowanie fizyczne

mgr Arkadiusz Borowicz 
mgr Magdalena Bytniewska 
mgr Jarosław Bytniewski

a.borowicz@zskleszczewo.pl
m.bytniewska@zskleszczewo.pl
j.bytniewski@zskleszczewo.pl

 Religia

mgr Violetta Lewandowska 
mgr Dominik Rydian 
mgr Robert Skwarek

v.lewandowska@zskleszczewo.pl
d.rydian@zskleszczewo.pl
r.skwarek@zskleszczewo.pl

 Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Magdalena Szymańska

m.szymanska@zskleszczewo.pl

 Logopedia

mgr Ewa Kornecka 
mgr Monika Bogusławska

e.kornecka@zskleszczewo.pl
m.boguslawska@zskleszczewo.pl

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Doroszewska-Furmanek
mgr Karolina Staszyńska
mgr Elżbieta Zimniak
mgr Marta Gałęska
mgr Anita Orzech
mgr Katarzyna Kuźma
mgr Agnieszka Więcek
mgr Zuzanna Artyszuk
mgr Anna Dyczak-Olejniczak

h.doroszewska-furmanek@zskleszczewo.pl
k.staszynska@zskleszczewo.pl
e.zimniak@zskleszczewo.pl
m.galeska@zskleszczewo.pl
a.orzech@zskleszczewo.pl
k.kuzma@zskleszczewo.pl
a.wiecek@zskleszczewo.pl
z.artyszuk@zskleszczewo.pl
a.olejniczak@zskleszczewo.pl 

Przedszkole

mgr Maria Gajewska
mgr Beata Wolińska-Koper
mgr Małgorzata Ciesielska
mgr Donata Michałowska
mgr Monika Bogusławska
mgr Ewa Pucek
mgr Ines Mańczak
mgr Anna Tyma
mgr Ewelina Chmielecka

vice-dyr_przedszkole@zskleszczewo.pl
b.wolinska-koper@zskleszczewo.pl
m.ciesielska@zskleszczewo.pl
d.michalowska@zskleszczewo.pl
m.boguslawska@zskleszczewo.pl
e.pucek@zskleszczewo.pl
i.manczak@zskleszczewo.pl
a.tyma@zskleszczewo.pl
e.chmielecka@zskleszczewo.pl