Historia Szkoły Podstawowej

Warto ją przeczytać, bo te dawne czasy były bardzo ciekawe. Jeśli uważasz, że ta historia powinna zawierać więcej lub mniej szczegółów – napisz do nas!

Pierwsza wzmianka na temat szkoły w Kleszczewie zapisana jest w kronice w języku niemieckim i pochodzi z połowy XIX wieku. Mówi o miejscu, w którym w 1838 roku została wybudowana szkoła.
Wymienione są takie miejscowości jak: Kleszczewo, Poklatki, Nagradowice, Czerlejno, Krerowo, Wydzierżewice, Bylin.
Nazwiska: ks. Czwojdziński, prob. Brodziński – administrator i szkolny inspektor, po nim prob. Bartłomiejewski z Czerlejna, później duchowny Antoni Kiełczyński z probostwa Czerlejno, który był administratorem do 1871 roku. Po nim niezależny ksiądz prob. Dionizus Kolany, a nauczycielem w tym czasie był Józef Międzychodzki od 1838 do 1879 roku.
Następnie Adam Dybysławski (1850 – 1871). Ladislaw Józef Hellwig – urodzony w Piśmie – tak brzmią oryginalne notatki.
1 listopada 1918 roku pierwsza notatka zapisana została w ojczystym języku.
Początkowo w szkole brakowało wszystkiego, a zwłaszcza polskich nauczycieli. Dzieci uczyły się popołudniami przez nauczycieli z sąsiednich wiosek. Radość była ogromna, gdyż w murach szkoły słychać było polską mowę i śpiew.

Rok 1919/1920

 • 1 maja – rozpoczęcie nauki w polskiej katolickiej szkole pod kuratelą Leona Bitnera urzędującego wcześniej w Strzyżewku powiat jarociński. Do szkoły uczęszczało 245 dzieci z Kleszczewa, Kleszczewa Dworu i Brzóstek, Nagradowic, Wydzierżewic, Poklatek, Bylina, Bugaju.
 • 23 sierpienia – Pierwsza polska konferencja powiatowa w Środzie. Goście: hrabia ……., starosta powiatu, ks. prob. Meissner ze Środy, p. Ku… zast. insp. pow. w Gostyniu. Tematy:
  1. „Ewaryst Estkowski, wzór polskiego nauczyciela ludowego.”
  2. „Język polski podług ogólnych przepisów tymczasowych.”
 • 1 listopada – przybycie do szkoły nowej nauczycielki Heleny Bobrzeckiej z Górek pow. Brzostów z Galicji
 • 1 grudnia – mianowanie pierwszym nauczycielem szkoły (kierownikiem) Władysława Józefika ze Żbika pow. Chrzanów w Galicji.
 • 7-8 lutego – pierwsza polska wieczornica w szkole:
  – słowo wstępne o Polsce,
  – o potrzebie oświaty,
  – pieśni patriotyczne odśpiewane na głosy przez chór kościelny,
  – deklamacje dzieci,
  – amatorskie występy – sztuka „Łobzowianie”.

Rok 1921/1922

 • 1 stycznia – nowa nauczycielka: Gabryela Józefikowa
 • 8 maja – pierwsza wycieczka:
  „Po południu wyruszono spod szkoły, wśród śpiewów, do pobliskiego Taniborza. Na pięknej łące, nad potokiem, w pobliżu gaju brzozowego, pod kierunkiem nauczycieli dziatwa odbyła szereg gier i zabaw. Po zabawach urządzono pochód okrężny wśród śpiewów patriotycznych przez Gowarzewo – Wydzierżewice do Kleszczewa.
 • 31 maja – konferencja na temat: „Programy nauki dla szkół powszechnych 7 klasowych.” – wydanych przez Ministerstwo Wychowania i Oświaty w Warszawie.
 • 29-30 sierpnia – wizyta pasterska parafii ks. biskupa Łukomskiego.
 • 29 listopada – zaprzysiężenie nauczycielki Gabryeli Józefikowej w obecności Dozoru szkolnego insp. Kapatczyńskiego
 • 1 stycznia – wystawienie przez dzieci „Jasełek” – zbiórka pieniędzy (9tys. marek) na „Stowarzyszenie młodzieży w Kleszczewie”

Rok 1922/1923

 • 21 grudnia – konferencja okręgowa – pożegnanie insp. Kapatczyńskiego, wybranego na posła; powitanie nowego insp. Śmigielskiego z Jarocina.
 • od 17 stycznia – kurs dokształcający dla młodzieży pozaszkolnej (18 osób później 28 w tym 5 dziewcząt).

Rok 1924/1925

 • 31 października – omówienie rozbudowy bądź budowy nowej 5 klasowej szkoły w Kleszczewie oraz mieszkań dla nauczycieli.
 • od 10 grudnia do 15 kwietnia – kurs kroju i szycia dla dziewcząt prowadzony przez nauczycielkę Józefikową.
 • 8 lutego – wieczornica i wystawienie przez dzieci IV oddziału baśni „Kopciuszek”.
 • 27 czerwca – wycieczka dzieci do Poznania (wozami do Paczkowa a stamtąd koleją do Poznania)
  – modlitwa w kościele farnym,
  – zwiedzanie: Stary Rynek, Ratusz, Ogród botaniczny, ZOO, Muzeum Wielkopolskie.

Rok 1926/1927

 • 1 października – nowy kierownik szkoły p. Przepierski
 • 3 grudnia – nowe siły nauczycielskie: p. Salomea Nawrocka z Murzynowa Kościelnego i p. Ewa Kulińska ze Środy.
 • 2 stycznia – mianowanie nowego kierownika szkoły – p. Józefa Pochronia z Poznania
 • 3 maja – uroczyste obchody święta narodowego
 • obchód ku czci Juliusza Słowackiego z okazji sprowadzenia jego zwłok do Polski

Rok 1927/1928
Uroczyście obchodzone w szkole i kościele święta:

 • 13 października – 30rocznica śmierci Adama Asnyka -pogadanka o życiu, twórczości i działalności poety
 • 4 listopada – uczczenie prochów nieznanego żołnierza -odczyt
 • 11 listopada – 9-ta rocznica odzyskania niepodległości
 • 10 grudnia – Święto książki polskiej

Rok 1928/1929

 • 10-11 listopada – uroczyście obchodzono 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W szkole rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, hymn „Jeszcze Polska nie zginęła” i wiwaty na cześć Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Ignacego Mościckiego.
 • 4 marca – wzbogacenie biblioteki uczniowskiej o 35 tomów książek sprowadzonych z Warszawy
 • 23 maja – wycieczka szkolna do Poznania na Powszechną Wystawę Krajową oraz do wesołego miasteczka

Rok 1930
13 marca – uzyskanie kolejnych 35 tomów książek – zakupiono je w Księgarni Szkolnej w Poznaniu.
19 marca -uroczystość szkolna z okazji imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
15 maja – wycieczka do zamku w Kórniku

Z dniem 1 września 1930 roku objął obowiązki kierownika 3 kl. szkoły powszechnej w Kleszczewie Leon Kemnitz z Nowejwsi Podgórnej powiat wrzesiński.

Była to niezwykła postać jak później historia pokazała. Dla szkoły w Kleszczewie uczynił bardzo dużo. Zginął męczeńską śmiercią podczas okupacji hitlerowskiej 22 maja 1941r. wraz z innymi 24 Polakami, najpierw ciężko pobity, później rozstrzelany w Małej Górce pow. średzki.

Dzięki jego poświęceniu ma rzecz edukacji i poprawy bytu socjalnego, szkołę odmalowano, dokonano remontu dachu i poddasza, głównego wejścia szkoły, podłóg, ścian, okien, płotów, zakupu pieca, książek itp. Zadbano o teren wokół szkoły, zasadzono drzewa.
Święta obchodzono bardzo uroczyście. Śpiewano pieśni patriotyczne, organizowano wycieczki, przedstawienia, wyświetlano filmy, organizowano konferencje, spotkania tematyczne rozwijające wśród dzieci miłość do Ojczyzny i każdego zakątka naszego kraju, wspierano finansowo np. Pomorze.
Wdrożono nowe programy do szkół powszechnych. Organizowano kursy wieczorowe.
Często wizytowano szkołę; były wizytacje inspektorów szkolnych oraz wizytacje biskupa Dymka, ks. wizytatora religii.
Organizowano rekolekcje dla dzieci szkolnych.

Nauka w szkole została zawieszona z powodu okupacji hitlerowskiej od dnia 1 września 1939 roku do dnia 27 lutego 1945roku.

W organizację szkoły po wojnie zaangażował się wójt p. Markiewicz. Nauczyciele to: Józef Wiśniewski, Józef Rembowski, p. Szałkowska,
Od 1 maja 1945r obowiązki kierownika szkoły objął p. Jan Perczak.
Utworzono Radę Szkoły w składzie:

przewodniczący: Michał Tomkowiak – Bylin

z-ca przewodn.: Franciszek Kubiak – Kleszczewo

rendant: Stanisław Markiewicz – Kleszczewo

członkowie: Franciszek Maliczak – Nagradowice
Stanisław Gawarecki – Kleszczewo

Rok 1946/1947
Szkoła staje się szkołą zbiorczą 7 klasową.

Rok 1948 – pierwszy wyjazd młodzieży do Teatru Wielkiego w Poznaniu na „Halkę” Moniuszki.

20 lipca 1948 – Rozpoczęcie budowy nowej szkoły!

19 – 21czerwca 1949 – pierwsza daleka wycieczka od czasów istnienia szkoły do Gdyni, Gdańska, Helu i Kruszwicy.
1 stycznia 1951r. – odejście kierownika Jana Perczaka.
Nowy kierownik: Józef Wojciechowski

7 lipca 1954r. – Ostateczne ukończenie prac w nowej szkole.

Rok 1957 – Otwarcie w szkole Uniwersytetu Powszechnego dla pracujących.

Rok 1958/1959 – nowy skład grona nauczycielskiego:
Józef Wojciechowski – kierownik szkoły
Maria Jankowiak
Jadwiga Jankowiak
Wanda Drzewiecka
Władysław Zalewski
później dołączyła Wanda Francuskiewicz – opiekunka kółka fotograficznego
Helena Tobolska
Halina Mąderek

Rok 1960 – Zwycięstwo młodzieży ze szkoły w Kleszczewie w konkursie zorganizowanym przez Koło Łowieckie nr 100 w Poznaniu pod hasłem: „Każde dziecko przyjacielem zwierząt”- nagroda dla szkoły – telewizor „Orion”.

Lipiec 1962 – założenie w szkole centralnego ogrzewania.

Prawie każdego roku szkoła urządzała 1- dniowe wycieczki autokarowe po ziemi wielkopolskiej i nie tylko. Zwiedzono: Kórnik, Rogalin, Ludwików, Gniezno, Kalisz, Kruszwicę, Konin, Biskupin, Ciechocinek, Toruń…

Maj 1964r. – wycieczka na Polskie Wybrzeże – zwiedzono: w Gdyni – port, statek „Batory”, statek – muzeum „Burza”, w Gdańsku – Stare Miasto i inne zabytki, Oliwę, molo w Sopocie, w Malborku odbudowany zamek krzyżacki – muzeum.

Listopad 1964

 • Pożegnanie z przeszłością – Rozbiórka starej szkoły germańskiej pod strzechą, wybudowanej w 1838 roku.

Czerwiec 1965 – Wspólna wycieczka dwóch szkół (Kleszczewo i Kostrzyn) do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego.

Marzec 1967r. – instalacja telefonu w szkole.

Maj 1967r. – organizacja systematycznego dowożenia do szkoły, dzieci z Nagradowic, wozem przypominającym wóz cygański.

Rok 1969 – oddanie do użytku Domu Nauczyciela, w którym zamieszkały: Alicja Kucharska, Krystyna Zięba, Czesława Nowak

Maj 1970 – niebywałe wydarzenie! Na boisku gromadzkim odbył się międzynarodowy mecz hokeja na trawie pomiędzy Polonią-Środa (Polska) a Lakomotiw – Bitun (NRD) – minimalne zwycięstwo odniosła drużyna z NRD.

22 lipca 1974 – w XXX rocznicę PRL oddano do użytku nowy stadion sportowy w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Sierpień 1975 – przekazanie traktobusu do przewozu dzieci z miejscowości, w których zamknięto szkoły filialne (Gowarzewo).

Skład grona nauczycieli od roku 1976: Józef Wojciechowski – dyrektor, Alicja Kowalska, Czesława Nowak, Krystyna Zięba, Władysława Woźniak, Leon Dziarski, Barbara Lesińska, Mieczysław Niemier, Krystyna Rydian.

Rok 1977 – powstaje projekt rozbudowy szkoły.

Rok 1983/1984 – uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły.

Tyle faktów opisanych zostało w kronikach szkolnych. Jesteśmy w trakcie uzupełniania brakujących informacji od roku 1977, jeśli wiesz coś więcej na ten temat i chcesz pomóc w tej sprawie PROSZĘ – NAPISZ DO NAS