Szkoła Podstawowa – rekrutacja 2021/2022

Informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022 >>Informacje<<

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo >>POBIERZ<<

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej 2021/2022 >>Pobierz<<

Uchwała nr XXVI/187/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla, których organem prowadzonym jest przez Gmina Kleszczewo >>Pobierz<<

Załącznik nr 1 Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.  Word  PDF

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.  Word  PDF

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zamieszkaniu. Word  PDF

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów.  Word  PDF

Załącznik nr 5 Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej:  Word  PDF

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy II – VIII szkoły podstawowej. Word PDF