Szkoła Podstawowa – rekrutacja 2022/2023

Informacje dotyczące rekrutacji 2022/2023 >>Informacje<<

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo >>POBIERZ<<

Uchwała nr XXVI/187/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla, których organem prowadzonym jest przez Gmina Kleszczewo >>Pobierz<<

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

INFORMATOR DLA RODZICÓW  >>POBIERZ<<

Uchwała w sprawie obwodów szkół podstawowych >>POBIERZ<<

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy II – VIII szkoły podstawowej. Word PDF

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej. Word PDF

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej. Word PDF