REKRUTACJA 2023/2024 – informacje

>>REKRUTACJA 2023/2024 – PRZEDSZKOLE << – dokumenty

>>REKRUTACJA 2023/2024 – SZKOŁA PODSTAWOWA << – dokumenty

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo odbędzie się w terminie:

od dnia 20 lutego 2023 r. od godz. 800 do dnia 06 marca 2023 r. do godz. 1500 .

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczęszczających już w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola, mogą zdecydować, by ich dziecko w roku szkolnym 2023/2024 dalej uczęszczało do tego przedszkola. Wówczas składają wyłącznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez konieczności wypełniania Wniosku.

Dzieci kontynuujące edukację nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Deklaracja składana jest w formie papierowej: dokumenty

Deklaracje te można składać w przedszkolu w terminie:

od dnia 13 lutego 2023 r. od godz. 800 do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 1500 .

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  odbędzie się w terminie: 

od dnia 20 lutego 2023 r. od godz. 800 do dnia 06 marca 2023 r. do godz. 1500 .

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo