REKRUTACJA 2022/2023 – informacje

>>REKRUTACJA 2022/2023 – PRZEDSZKOLE << – dokumenty

>>REKRUTACJA 2022/2023 – SZKOŁA PODSTAWOWA << – dokumenty

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo odbędzie się w terminie od 21.02.2022 r. do 07.03.2022 r.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczęszczających już w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola, mogą zdecydować, by ich dziecko w roku szkolnym 2022/2023 dalej uczęszczało do tego przedszkola. Wówczas składają wyłącznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez konieczności wypełniania Wniosku.

Dzieci kontynuujące edukację nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Deklarację można składać przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Deklaracje te można składać w przedszkolu w terminie  od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r.  

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  odbędzie się w terminie: 21.02.2022 r. – 07.03.2022r.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo