REKRUTACJA 2021/2022 – informacje

>>REKRUTACJA 2021/2022 – PRZEDSZKOLE << – dokumenty

>>REKRUTACJA 2021/2022 – SZKOŁA PODSTAWOWA << – dokumenty

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo odbędzie się w terminie od 09.02.2021 r. do 02.03.2021 r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można pobierać ze strony internetowej przedszkola i szkoły lub z placówki po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem (domofon od strony zatoczki autobusowej, informacja telefoniczna) od 8 lutego br.

Składać je można w przedszkolach w terminie:  od 09.02.2021 r. do 02.03.2021 r. 

Kolejność składania wniosków w przedszkolu nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczęszczających już w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola, mogą zdecydować, by ich dziecko w roku szkolnym 2021/2022 dalej uczęszczało do tego przedszkola. Wówczas składają wyłącznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez konieczności wypełniania Wniosku. Dzieci kontynuujące edukację nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Formularze Deklaracji można pobierać  ze strony internetowej przedszkola i w placówce przy wejściach do przedszkola od 22 stycznia br.

Deklaracje te można składać w przedszkolu w terminie  od dnia 25 stycznia 2021 r. do dnia 01 lutego 2021 r.  

Rodzice składający Deklarację muszą jednak pamiętać o podpisaniu w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki porozumienia na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  odbędzie się w terminie: 09.02.2021 r. – 02.03.2021r.

Wnioski o przyjęcie do klas I szkół podstawowych można pobierać ze strony internetowej przedszkola i szkoły lub z placówki po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem (domofon od strony zatoczki autobusowej, informacja telefoniczna) od 8 lutego br.

Wnioski można składać:

1. W placówce w wejściu od strony zatoki autobusowej do skrzynki podawczej lub do sekretariatu po wcześniejszym kontakcie (domofon, telefon).

2. Przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną lub mailową (wymagany czytelny skan dokumentów).