Dyrekcja

Dyrektor:

mgr inż. Marzena Socha

nauczyciel matematyki

dyżur dla rodziców: poniedziałek 1400 – 1600 , czwartek: 900 – 1030

V-ce dyrektor ds. przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej: 

mgr Maria Gajewska

nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

dyżur dla rodziców: środa, piątek 1400 – 1600

V-ce dyrektor ds. klas IV-VIII szkoły podstawowej : 

mgr Lucyna Adamek – Egiert

nauczyciel języka polskiego

dyżur dla rodziców: wtorek, czwartek 1400 – 1600

 LUB PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM: 61 81 76 011, 509 056 566