Szkoła Podstawowa – programy nauczania rok 2022/2023

klasaprzedmiotnazwanr szkolny
I-IIIedukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne rytmikaElementarz odkrywców –  program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, T. Janicka-PanekZS/SP/01/2022
I-IIIjęzyk angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3, zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. SikorskaZS/SP/02/2022
IreligiaZaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg naszym Ojcem – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/03/2022
IIreligiaZaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg daje nam swego Syna – Jezusa – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/04/2022
IIIreligiaZaproszeni na ucztę z Jezusem – Jezus przychodzi do nas – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/05/2022
IV-VIIIjęzyk polskiMiędzy nami program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska
ZS/SP/06/2022
IV-VIhistoriaPodróże w czasie – program nauczania historii w szkole podstawowej, R. TochaZS/SP/07/2022
VII-VIIIhistoriaProgram nauczania historii w klasach 4-8  szkole podstawowej Wczoraj i dziś  T. MaćkowskiZS/SP/08/2022
IV-VIIIjęzyk angielskiProgram nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy IV-VIII,  E. Piotrowska, T. Sztyber,
K. Komarnicka
ZS/SP/09/2022
VII-VIIIjęzyk niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej, A. JaroszewskaZS/SP/10/2022
IV-VIIImatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. LechZS/SP/11/2022
IVprzyrodaProgram nauczania Przyroda w klasie 4, E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. MelsonZS/SP/12/2022
IV-VIIplastykaProgram nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. MrozkowiakZS/SP/13/2022
IV-VIImuzykaProgram nauczania muzyki w  szkole podstawowej – Lekcja muzyki M. Gromek, G. KilbachZS/SP/14/2022
IV-VItechnikaJak to działa? – program nauczania ogólnego przedmiotu ogólnego technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej M. Łabecka, L. ŁabeckiZS/SP/15/2022
IV-VIIIwychowanie fizyczne DZ i CHProgram nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej K. WarchołZS/SP/16/2022
V/VIwychowanie fizyczne CHŁ (BA)Autorski Program Wychowania Fizycznego Wartości i aktualizacje kl. IV-VIII szkoły podstawowej, A. RomanowskaZS/SP/17/2022
IV – VIIIinformatykaLubię to!– program nauczania informatyki w szkole podstawowej M. KęskaZS/SP/18/2022
IVreligiaPoznaję Boga i w Niego wierzę – program do nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej, J. Szpet, D. JackowiakZS/SP/19/2022
VreligiaBóg kocha i zbawia człowieka – Bóg poszukuje człowieka – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/20/2022
VIreligiaBóg kocha i zbawia człowieka – Jezus Chrystus nas zbawia – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/21/2022
VIIreligiaBóg kocha i zbawia człowieka – Bóg wskazuje nam drogę – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/22/2022
VIIIreligiaPójść za Jezusem Chrystusem – program nauczania religii dla gimnazjum, J. Szpet, D. JackowiakZS/SP/23/2022
VII-VIIIchemiaChemia Nowej Ery – program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. LitwinZS/SP/24/2022
V-VIIIgeografiaProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa E. Tuz, B. DziedzicZS/SP/25/2022
V-VIIIbiologiaProgram nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej,
E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska
ZS/SP/26/2022
VII-VIIIfizykaFizyka z plusem – program nauczania fizyki dla szkoły podstawowej (klasy 7-8), K. Hordecki, A. LudwikowskiZS/SP/27/2022
IVwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/28/2022
Vwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/29/2022
VIwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/30/2022
VIIwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/31/2022
VIIIwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/32/2022
VIIIedukacja dla bezpieczeństwaŻyję i działam bezpiecznie – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej J. SłomaZS/SP/33/2022
VIIIWOSProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro, B. FurmanZS/SP/34/2022
VII/VIIIDoradztwo zawodoweProgram nauczania doradztwa zawodowego dla klas 7-8, K. Porębiak, A. ŁuszczekZS/SP/35/2022