Szkoła Podstawowa – programy nauczania rok 2020/2021

klasaprzedmiotnazwanr szkolny
Iedukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczneElementarz odkrywców –  program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, T. Janicka-PanekZS/SP/01/2020
II-IIIedukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczneOto ja – program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. WosionekZS/SP/02/2020
I-IIIjęzyk angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3, zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. SikorskaZS/SP/03/2020
IreligiaBóg naszym Ojcem – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/04/2020
II-IIIreligiaW drodze do wieczernika – program do nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej, J. Szpet, D. JackowiakZS/SP/05/2020
IV-VIIIjęzyk polskiMiędzy nami program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. PrylińskaZS/SP/06/2020
IVhistoriaPodróże w czasie – program nauczania historii w szkole podstawowej, R. TochaZS/SP/07/2020
V-VIIIhistoriaProgram nauczania historii w klasach 4-8  szkole podstawowej Wczoraj i dziś  T. MaćkowskiZS/SP/08/2020
IV-VIjęzyk angielskiProgram nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy IV-VIII,  E. Piotrowska, T. SztyberZS/SP/09/2020
VII-VIIIjęzyk angielskiProgram nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017, , szkoła podstawowa klasy VII-VIII,  E. Piotrowska, T. SztyberZS/SP/10/2020
VII-VIIIjęzyk niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej,
A. Jaroszewska
ZS/SP/11/2020
IV-VIIImatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. LechZS/SP/12/2020
IVprzyrodaProgram nauczania Przyroda w klasie 4, E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. MelsonZS/SP/13/2020
IV-VIIplastykaProgram nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. MrozkowiakZS/SP/14/2020
IV-VIImuzykaProgram nauczania muzyki w szkole podstawowej – Lekcja muzyki, M. Gromek, G. Kilbach ZS/SP/15/2020
IV-VItechnikaJak to działa? – program nauczania ogólnego przedmiotu ogólnego technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej M. Łabecka, L. ŁabeckiZS/SP/16/2020
IV-VIIIwychowanie fizyczne DZ i CHProgram nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej K. WarchołZS/SP/17/2020
V/VIwychowanie fizyczne CHŁ (BA)Autorski Program Wychowania Fizycznego Wartości i aktualizacje kl. IV-VIII szkoły podstawowej, A. RomanowskaZS/SP/18/2020
IV – VIIIinformatykaLubię to!– program nauczania informatyki w szkole podstawowej M. KęskaZS/SP/19/2020
IV, VIreligiaPoznaję Boga i w Niego wierzę – program do nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej, J. Szpet, D. JackowiakZS/SP/20/2020
VreligiaBóg poszukuje człowieka – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiZS/SP/21/2020
VII-VIIIreligiaPójść za Jezusem Chrystusem – program nauczania religii dla gimnazjum, J. Szpet, D. JackowiakZS/SP/22/2020
VII-VIIIchemiaChemia Nowej Ery – program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. LitwinZS/SP/23/2020
V-VIIIgeografiaProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa E. Tuz, B. DziedzicZS/SP/24/2020
VIIbiologiaProgram nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej,
E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska
ZS/SP/25/2020
V-VI, VIIIbiologiaProgram nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia, A. ZdziennickaZS/SP/26/2020
VIIfizykaFizyka z plusem – program nauczania fizyki dla szkoły podstawowej (klasy 7-8), K. Hordecki, A. LudwikowskiZS/SP/27/2020
VIIIfizykaŚwiat fizyki – program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej, B. SagnowskaZS/SP/28/2020
IVwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/29/2020
Vwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/30/2020
VIwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/31/2020
VIIwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/32/2020
VIIIwychowanie
do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej, Teresa KrólZS/SP/33/2020
VIIIedukacja dla bezpieczeństwaŻyję i działam bezpiecznie – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej J. SłomaZS/SP/34/2020
VIIIWOSProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro, B. FurmanZS/SP/35/2020
VII/VIIIDoradztwo zawodoweProgram nauczania doradztwa zawodowego dla klas 7-8, K. Porębiak, A. ŁuszczekZS/SP/36/2020