Kontakt

Skontaktuj się z nami

tel. 61 81 76 011

kom. 509 05 65 66

e-mail: sekretariat@zskleszczewo.pl

Dyżur dla rodziców:

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie:
poniedziałek 14:00 – 16:00

V-ce dyrektor ds. przedszkola i klas I-III SP:
wtorek 14:00 – 16:00

V-ce dyrektor ds. klas IV-VIII SP:
piątek 14:00 – 16:00

Elektroniczna skrzynka podawcza

    Dyrektor ZS Kleszczewo udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektoniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zgodnie z przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać następujące informacje:

    1) imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,

    2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu),

    3) przedmiot sprawy, której dotyczy.