Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat!

         Zarządzeniem nr 05/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w roku szkolnym 2020/2021:

   1) 12, 13 listopada 2020r.

   2)  04, 05 stycznia 2021r.

   3) 25, 26, 27 maja 2021r.

   3) 04 czerwca 2021r.

         W w/w dniach szkoła zorganizuje dla zainteresowanych uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. O możliwościach udziału w takich zajęciach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w odpowiednio późniejszych terminach.


                                                                                                                                                                   Marzena Socha
                                                                                                                                            dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie