Podsumowanie „Góry grosza” 2020/2021

Uczniowie i Przedszkolaki ZS Kleszczewo zebrali łącznie

159,95 kg

monet jednogroszowych, dwugroszowych i pięciogroszowych.

Zebrane pieniądze stanowią kwotę

1 752,27 zł

Dziękujemy wszystkim

Uczniom i Rodzicom

za zaangażowanie w akcję i pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej

😀

                                                                  Samorząd Uczniowski