ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS – konkurs plastyczny

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Kleszczewie.  Zadaniem konkursowym jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej, która będzie przedstawiała postać Anioła.
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do działalności artystycznej, propagowanie postaw twórczych oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającego piękna.

Regulamin