PROPORCE ZUCHOWE

Kto kiedykolwiek był zuchem lub harcerzem, pamięta dokładnie, jak ważna w harcerstwie  jest praca w zespołach. Takie zespoły w gromadzie zuchowej to „szóstki”. Mają swoje nazwy, zawołania, symbolikę i proporce. Zuchy wykonują własnoręcznie swoje proporce. Tak stało się też na listopadowej zbiórce. Nowopowstałe „szóstki” zaprojektowały i wykonały swoje proporce. HDF