Deklaracja pobytu i upoważnienie do odbioru dziecka

Prosimy o wypełnienie deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu oraz wskazanie osób upoważnionych do jego odbioru z placówki. W/w dokument można dostarczyć do sekretariatu, drogą mailową lub od 1 września przekazać wychowawcy oddziału lub woźnej oddziałowej.

POBIERZ