Dyżur świetlicowy 17 czerwca 2022r.

Dzień 17 czerwca 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową.

Z uwagi na organizację pracy uprzejmie prosimy o zgłoszenie w sekretariacie lub u wychowawców świetlicy wypełnionej

karty zgłoszenia ucznia.

(do pobrania w świetlicy szkolnej, strony internetowej lub w sekretariacie) POBIERZ