Gra terenowa „Śladami sławnych matematyków”

VIII edycja mPotęgi

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele matematyki będą realizować projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas 7 i 8 – Gra terenowa „Śladami sławnych matematyków”. Pomysły nauczycieli naszej szkoły, by rozwijać zainteresowanie matematyką w ciekawy sposób, zostały pozytywnie ocenione przez Kapitułę Konkursu.

Zapraszamy chętnych uczniów do pracy w przygotowaniu gry terenowej, która będzie przeprowadzona w listopadzie 2021 r. Realizacja całego projektu odbywa się od 1 września do 10 grudnia 2021 r. Informacje o zapisach znajdują się na plakatach, telebimie, jak również zostały przesłane przez e-dziennik.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. 

Do tej pory odbyło się siedem edycji programu grantowego mPotęga. Co roku Fundacja przeznacza około miliona złotych na wsparcie nowoczesnej, nieszablonowej edukacji

matematycznej. To przekłada się na tysiące godzin nauki i tysiące młodych ludzi, które mają

szansę odczarować w swoich głowach stereotyp królowej nauk.

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów. Ma pokazać im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Zachęca także nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężyli rutynę i schematy.

VIII edycja Programu mPotęga była skierowana do szkół podstawowych, wyższych, organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z całej Polski. Adresatami działań są uczniowie klas 4 – 6 oraz uczniowie klas 7 – 8. Fundacja otrzymała 672 wnioski w obu kategoriach. W VIII edycji mPotęgi granty otrzyma 161 projektów z całej Polski. Jest to 91 projektów kierowanych do uczniów klas 4 – 6 oraz 70 projektów dla uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych. Najwięcej pomysłów nadesłano z województw: małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego. W większości są to przedsięwzięcia, które będą realizowane w mniejszych miejscowościach. Potwierdza to znakomity wpływ programu na wyrównywanie szans w polskich szkołach.

Więcej na temat programu na stronie:

https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

Katarzyna Boruszak, Danuta Wojciechowska, Marzena Socha