Klub Wolontariusza po raz trzeci realizuje projekt DziałaMY

Projekt pt. „DziałaMY dla klimatu!” jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO (Lider) oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia), Društvo Ekologi Brez Meja (Słowenia)

Głównym założeniem projektów jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań/Wielkopolski. DziałaMy  na celu zwiększenie wrażliwości młodzieży na kwestie ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu oraz świadomości na temat idei zero waste i less waste.

W ramach realizacji projektu WSZYSCY UCZNIOWIE naszej szkoły będą mogli zgłosić swoją propozycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO). W dniach 08.05.23 do 12.05.23 uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariusza przeprowadza kampanię promującą SBO w naszej szkoły.

Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko.

Terminie składania projektów: od 13.05.23 do 21.05.23.

Kwota projektu SBO 1000zł.

Link do karty SBO EKO dla naszej szkoły: EKO Budżet Obywatelski 2023 SP w Kleszczewie