Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym Konkursie Wiedzy

o Powstaniu Wielkopolskim

 

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły z klas IV – VIII.
 2. Konkurs trwa do 6 lutego 2024 r.
 3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do wykonania następujących zadań:
  • Napisania ręcznie lub komputerowo odpowiedzi na poniższe pytania.
  • Przekazania podpisanej kartki z odpowiedziami dowolnemu nauczycielowi historii

w wyznaczonym terminie.

4. Pod uwagę będzie brana nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także interpunkcja, ortografia i czytelność pisma.

5. Zwycięży ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów!

 

Pytania (do dnia 15.12.2023 r.)

 1. Wyjaśnij w kilku zdaniach co wydarzyło się w trakcie „zamachu na ratusz”.
 2. Podaj nazwę pisma dla żołnierzy – Polaków, które zaczęto wydawać tuż przed rozpoczęciem Powstania.
 3. Jak nazywał się premier, który 20 listopada 1918 r. wyraził w swoim expose konieczność przyłączenia Wielkopolski do państwa polskiego?
 4. Napisz jakie wydarzenie zostało upamiętnione na poniższej fotografii?