Można usiąść na odjazdach!

Dzięki pomysłowi Julii Cyrkler, uczennicy klasy 7a SP Kleszczewie, uczniowie  oczekujący na odjazd swojego autobusu mogą skorzystać z ławeczek, które zostały zainstalowane przed szkołą od strony zatoczki autobusowej.

W biegłym roku szkolnym działający w ZS w Kleszczewie Szkolny Klub Wolontariusza przystąpił do Projektu DziałamMy. Projekt zainicjowało stowarzyszenie CREO oraz Metropolia Miasta Poznań. Celem projektu było uaktywnienie dzieci i młodzieży, uczenie postaw świadomego obywatela i społecznika. Jedno  z działań  przedsięwzięcia polegało na stworzeniu przez uczniów Szkolnych Budżetów Obywatelskich, co związane było z napisaniem regulaminu oraz harmonogramu działań. Uczniowie mieli za zadanie rozeznać potrzeby swoich rówieśników i utworzyć projekt którego realizacja przyczyniłaby się do udogodnia i usprawnienia  naszym uczniom   przebywania w szkole. Na realizację projektu uczniowie mieli do wykorzystania kwotę  1000zł. Pomimo przeprowadzonej przez uczestników Szkolnego Klubu Wolontariusza akcji promocyjnej i  informacyjnej pośród  braci uczniowskiej,  zaledwie pięcioro uczniów zgłosiło swoje propozycje. Zgłoszone projekty: „Maskotka szkolna”- Olga Karpińska, „Kartki na korytarz” – Borys Karpiński, „ Dzień Hymnu”- Zosia Palicka,  „Sala odpoczynku dla starszych uczniów”- Lena Siudzińska,  „Przyjemny odjazd – ławeczki dla uczniów oczekujących na autobus”- Julia Cyrkler. 

  Uczestnicy SKW przeprowadzili głosowanie w którym brali udział uczniowie oraz nauczyciele, ostatecznie po przeliczeniu głosów ogłoszono finalny projekt- „Przyjemny odjazd – ławeczki dla uczniów oczekujących na autobus”. W ramach projektu uczestnicy SKW brali udział w warsztatach w ramach których poznali zasady tworzenia projektów obywatelskich oraz uczyli się postawy empatii w stosunku do osób starszych.

Miejmy nadzieję że w kolejnym edycji projektu  DziałaMy, uda się  pobudzić do działania liczniejsze grono  naszych młodych obywateli J Dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz Julce Cyrkler pomysłu.