Najmłodsze dzieci wracają do szkoły!!!

Decyzją rządu uczniowie klas I-III wracają po feriach do szkoły i 18 stycznia 2021 roku zasiądą w szkolnych ławkach. Organizacja zajęć oraz aktualne procedury zostaną przesłane rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Opracowane zostały specjalne zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.