SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się 5 września o godzinie 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędą się 6 września według harmonogramu:

godz. 17.00 klasy I – II 

godz. 18.00 klasy III – VI

godz. 19.00 klasy VII – VIII