Wybory do Samorządu Uczniowskiego

17 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie głosowali on-line. Zgłosiło się 7 kandydatów. Ostatecznie przewodniczącym został P. Lesińska, z-cami Z. Jachnik, J. Kniat i członkami K. Nowak, H. Paszczak, A. Sibilak i L. Tritt. Spośród nauczycieli, na których głosowali nasi uczniowie, funkcji opiekunów samorządu podjęły się pani D. Wojciechowska i J. Dziel. Nowemu samorządowi życzymy realizacji pomysłów.