AKTUALNE DOKUMENTY

 

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024. Pobierz

2. Oświadczenie rodzica załącznik nr 2.  Pobierz

3. Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Kleszczewie. Pobierz

4. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka. Pobierz

5. Zgoda na samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko. Pobierz

6. Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach dodatkowych. Pobierz

7. Telefon kontaktowy: 572 181 430