PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Cele i zadania świetlicy:
 CELE:

 1. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej po zakończeniu zajęć szkolnych.
 2. Opieka nad uczniami podczas odjazdów autobusami do domu (zatoczka autobusowa).
 3. Stwarzanie warunków do odrabiania zadań domowych i pomoc w nauce.
 4. Stworzenie warunków  do wypoczynku, relaksu i zabawy po zakończeniu zajęć szkolnych.
 5. Rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci.
 6. Kształtowanie ekspresji ruchowej.
 7. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzajemnej życzliwości i zasad poprawnego zachowania się.

ZADANIA

 1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji świetlicy

1) zapisywanie dzieci do świetlicy – opracowywanie miesięcznych planów pracy

              2) prowadzenie dokumentacji,

              3) zorganizowanie opieki wychowawczej od 630 – 800 oraz 1130 do 1700,

              4) zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

2. Współpraca z wychowawcami, rodzicami, psychologiem:

              1) deklaracje rodziców dotyczące uczęszczania dzieci do świetlicy,

              2) indywidualne rozmowy z wychowawcami i rodzicami (wspólne rozwiązywanie problemów),

              3) pomoc w modernizacji i uzupełnianiu pomocy dydaktycznych w świetlicy,

              4) utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką.

3. Rozwijanie samodzielności uczniów, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie myślenia, koncentracji i spostrzegawczości:

             1) zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania w niej,

             2) przyswajanie i przestrzeganie norm grzecznościowych,

             3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości,

             4) pogadanki wychowawcze,

             5) organizowanie pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych,

             6) wykonywanie tematycznych gazetek i okolicznościowych dekoracji sali,

             7) pielęgnowanie roślin,

             8) dbanie o czystość i porządek w sali,

             9) wystawa twórczości dzieci na gazetkach ściennych.

4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zachowania się w sytuacjach trudnych, empatii wobec innych.

6. Zapobieganie agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień.

7. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy:

             1) umożliwienie dzieciom odrabiania zadań domowych,

             2) organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu zadań domowych,

             3) wykorzystanie różnych form zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej.

8. Kształtowanie odpowiednich nawyków związanych z kultura osobistą (stroju, zachowania i słownictwa).

9. Kształtowanie postaw patriotycznych, wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie. Kultywowanie obchodów świąt i uroczystości

             1) przeprowadzenie z dziećmi zajęć o tematyce związanej ze świętami narodowymi i państwowymi,

             2) utrwalanie hymnu państwowego i symboli narodowych, wdrażanie do ich poszanowania,

             3) przybliżanie wychowankom historii i tradycji naszego regionu.

10. Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.

WRZESIEŃ

 1. Witaj szkoło!

Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy. Omówienie zasad zachowania w Sali, w czasie wyjścia i podczas zabaw na boisku szkolnym. Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia, rozmowy na temat poszanowania sprzętu świetlicowego. Obrazek z wakacji – prace plastyczne. Zabawy integracyjne.

2. Bawimy się i pracujemy razem.

Już po wakacjach – słuchanie wierszy, dzielenie się wspomnieniami. Jestem członkiem grupy świetlicowej. Gorące krzesełka, pif paf – wzmacnianie więzi w grupie poprzez wspólną zabawę. Nasze dłonie – prace plastyczne. Berek kucany – zabawy bieżne na boisku szkolnym. Zabawa z muzyką.

3. Jestem bezpieczny na drodze.

Utrwalenie zasad ruchu drogowego – kolorowanki tematyczne. Jestem widoczny na drodze,  czy znam znaki drogowe? – zgaduj-zgadula. Samochód – praca plastyczna. Stój! Jedź! – zabawy ruchowe. Wycieczka na przejście dla pieszych.

4. Jesień idzie, nie ma na to rady…

Wycieczka do parku – dostrzeganie zmian w przyrodzie. Zabawy plastyczne z liśćmi. Jesienne słoneczniki – praca plastyczna. Piankowy tor przeszkód – nauka współpracy.  Jesień idzie – słuchanie jesiennych piosenek. Barwy jesieni – rozmowy przy ilustracjach. Dary jesieni – rysowanie pastelami.

PAŹDZIERNIK

 1. Smacznie, zdrowo, kolorowo!

Co to za przysmaki? – zachęcanie do spożywania warzyw i owoców. Jesienne owoce i warzywa – wydzieranka, malowanie farbami. Grzyby jadalne i trujące – prezentacja. Rozwiązywanie rebusów i zagadek o jesieni. Sałatka jarzynowa – zabawa integracyjna. Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody. Witaminki, witaminki – nauka piosenki. Bukiety jesiennych róż – praca przestrzenna.

2. Na święto naszej pani.

Dzień Edukacji Narodowej – co to za święto? Kto pracuje w naszej szkole? Budzenie szacunku dla pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły. Kwiaty dla mojej pani – plastyka. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń. Gra w zbijaka – zabawy zespołowe. Portret nauczyciela – malowanie farbami. Jesienny koncert dla pani – zabawa muzyczna.

3. Jesienny las nam szumi…

Spacer do parku – zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku. Tworzymy zielnik – dopasowywanie obrazków. Jesienne drzewa – łączenie kolorowej bibuły i wełny. Słuchanie recytowanych wierszy przez dzieci. Jestem grzybkiem, jestem liściem, jestem jeżem.. – zabawa ruchowa. Wrzosy – wydzieranka. Las jesienią – rysowanie pastelami.

4. W zdrowym ciele, zdrowy duch.

Co jemy? – zabawa dydaktyczna. Ile to zawiera cukru? – prezentacja fotograficzna. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce zdrowotnej. Kosz pełen zdrowia – prace plastyczne. Zabawy ruchowe z piłką. Piosenka o zdrowiu.

5. Jesienna zaduma 

Szaruga jesienna – rozmowa. Święto Zmarłych – wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji. Savoir-vivre – właściwe zachowanie na cmentarzu. Chryzantemy złociste… – prace plastyczne. Zabawy ruchowe ze skakanką. Deszcz – nauka piosenki.

LISTOPAD

 1. Jestem Polakiem, jestem Polką.

Znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków, symbole narodowe. Godło Polski, flaga, kotyliony – technika dowolna. Znamy polskie legendy – tydzień z literaturą. Bezpieczeństwo w internecie. Złap przesyłkę – zabawy ruchowe. Jestem Polakiem, jestem Polką – zabawy muzyczne. Wędrówka po Polsce – zabawy z mapą.

2. O szyby deszcz dzwoni…

Dzwoni deszczyk – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa z dziećmi na temat listopadowej pogody. Właściwe ubieranie się w chłodne i słotne dni. Parasolki, parasolki… technika dowolna. Jestem deszczem, jestem burzą.. – zabawa ruchowa.

3. Dobre wychowanie, czyli savoir-vivre.

Grunt to dobre wychowanie – zapoznanie z tekstem Jana Brzechwy. Bon ton na co dzień – plakat grupowy. Mistrz dobrych manier. Ordery życzliwości – praca plastyczna. Zabawy ruchowe. Proszę, przepraszam ,dziękuję… – zabawy taneczne przy muzyce.

4. Nasze pluszaki.

Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów. Skąd wziął się pluszowy miś? – prezentacja. Świetlicowa prezentacja pluszowych misi – rozmowa na temat poszanowania zabawek własnych
i świetlicowych. Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa. Mój pluszak – kolaż.

GRUDZIEŃ

 1. Dzieci kochają prezenty.

Przypomnienie historii o Świętym Mikołaju wiersze i ciekawostki. Dawanie czy dostawanie – co sprawia więcej radości? Wymarzony prezent – drama. Pracownia Świętego Mikołaja – zabawki
z papieru. Jak wygląda strój świętego Mikołaja w różnych krajach? – kolorowanka. Kurtyna
z imionami – zabawy ruchowe. Zabawy muzyczne.

2. Piękne polskie święta.

Rozmowa o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Polskie tradycje Bożego Narodzenia. Poznajemy piękno polskich kolęd – wspólne śpiewanie. Choinka – praca plastyczna. Łańcuch na choinkę – ozdoba z bibuły i kolorowego papieru. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

3. To co najważniejsze w Bożym Narodzeniu

Nauka składania świątecznych życzeń dla bliskich. Bombka – zajęcia plastyczne. Świąteczna dekoracja świetlicy. Rekin i rybki – zabawy ruchowe. Rozwiązywanie świątecznych krzyżówek. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – pogadanka. Świąteczne kalambury słowne – zabawa dydaktyczna. Wspólne śpiewanie kolęd.

STYCZEŃ

 1. Żwawy krok w nowy rok!

Nowy Rok w Polsce i na świecie. Kolorowe fajerwerki – plastyka. Zabawy ruchowe z balonami. Noworoczne plany i marzenia rozmowa. Nowy kalendarz – projekty dzieci. Chór zwierząt – zabawa muzyczna.

2. Nasi dziadkowie, nasze babunie…

Słoneczko skojarzeń . Za co kochamy naszych dziadków i babcie? – pogadanka. Niespodzianka – praca plastyczna. Zabawy ruchowe. Test na superwnuczka i superwnuczkę – psychozabawa. Kosi, kosi łapci – zabawy przy muzyce. Portret babci i dziadka. Redagowanie życzeń dla dziadków.

3. Jak karnawał, to karnawał.

Bale karnawałowe kiedyś i dziś. Kim będę na balu? – zabawa pantomimiczna. Murarz – zabawa ruchowa rozwijająca współpracę. Cza-cza – nauka tańca. Przygotowanie masek karnawałowych. Przystrojenie sali w elementy karnawałowe wykonane przez dzieci.

4. Ferie tuż-tuż.

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła ”ruch to zdrowie”. Będą ferie – sposoby na pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Jesteśmy bezpieczni w czasie ferii – pogadanka. Mój ulubiony sport zimowy – wydzieranka z papieru. Ćwiczenia ruchowe i rytmiczne przy muzyce.

LUTY

 1. Kopciuszek – noszący imię z bajki

Zapoznanie dzieci z krajami wiecznego śniegu. Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach przyrodniczych, albumach, internecie. Poszerzenie wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu.

2. Wrona – zawadiacka i ciekawska.

Znaczenie twórczości ludowej w kulturze narodowej. Zapoznanie z różnymi regionami ludowymi Polski, ich twórczością, muzyką i strojami ludowymi. Inny nie znaczy gorszy – analizowanie tego pojęcia.

3. Gil – wygwizdujący walce Straussa.

Rozbudzenie do obcowania z literaturą dziecięcą. Poszanowanie cudzej pracy i praw wynikających z ochrony prawa autorskiego. Pobudzenie ciekawości poznawczej. Zaspokajanie potrzeby bycia w grupie, potrzeby zabawy i samoakceptacji. Próba porozumiewania się bez słów.

4. Zięba – kolorowy śpiewak o melodyjnym głosie.

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu.

MARZEC

 1. Kos – czarny wokalista parków i skwerów.

Kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku.

2. Jaskółka – nieomylny zwiastun wiosny.

Wdrażanie dzieci do obserwowania zjawiska zachodzących wraz ze zmianą pór roku. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Uświadomienie konieczności poszanowania przyrody i troski o nią.

3. Grubodziób – pestkojad niezwyczajny z Czerwonej Księgi.

Wyrabianie u dzieci postaw i zachowań proekologicznych. Uświadomienie dzieciom znaczenia dbania o środowisko naturalne. Zapoznanie z hasłami ekologicznymi (segregacja, recycling, makulatura). Utrwalenie potrzeby segregowania śmieci. Woda i jej znaczenie dla człowieka. Zabawy ruchowe z piłką.

4. Wilga – żywy, pulsujący neon.

Obserwacja i obserwacja zmian w przyrodzie związanych z wiosną. Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny. Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie. Kształcenie samodzielności i odpowiedzialności za własną pracę.

KWIECIEŃ

 1. Jerzyk – śmigający pod obłokami.

Uświadamianie potrzeby troski o własne zdrowie i życie. Zachowanie bezpieczeństwa w posługiwaniu się niebezpiecznymi narzędziami i urządzeniami. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przy niektórych urazach. Wdrażanie do gotowości niesienia pomocy poszkodowanym. Wykonanie grupowego plakatu.

2. Kraska – pół diabełka, pół ptaszka.

Utrwalenie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych. Uświadomienie dzieciom znaczenia tradycji świątecznych dla umocnienia więzi rodzinnych. Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Wielkanocne. Wyjaśnienie pojęć związanych ze świętami. Poznanie zwyczajów Świąt Wielkanocnych.

3. Raniuszek – sikorka egzotyczna z długim ogonkiem.

Poznanie zasad asertywnego zachowania. Wdrażanie do poszukiwania własnych zainteresowań. Zachęcanie do dzielenia się wiadomościami z innymi. Wyrabianie nawyku słuchania innych. Kształtowanie postaw moralnych.

4. Bocian – symbol tradycji.

Upowszechnianie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju.

Podkreślenie patriotyzmu jako cechy narodowej Palaków. Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju, w którym mieszkamy. Uwrażliwienie na wartości związane z ojczyzną.

MAJ

 1. Żołna rozpoznająca jadowite owady.

Rozpoznawanie gatunków drzew owocowych po kolorze i kształcie kwiatów. Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie. Poznanie cyklu rozwojowego motyla. Poznanie znaczenia owadów w sadownictwie – zapylanie. Przedstawienie przyrody w sposób plastyczny.

2. Trznadel – ptak krajobrazu rolniczego.

Kształtowanie postawy troski o środowisko naturalne. Prawidłowe odżywianie się. Poznanie sensu powiedzeń „czystość to zdrowie”, „sport to zdrowie”. Wdrażanie dzieci do szanowania środowiska naszej planety Ziemi.

3. Pliszka biegająca za samochodami.

Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt. Uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych. Rozwijanie umiejętności opisywania zwierząt. Podejmowanie działalności plastyczno-technicznej, stosowanie różnorodnych technik.

4. Kruk – wyższa forma życia.

Rozbudzenie uczucia szacunku i miłości do matki. Wybór wierszy o mamie. Tulipany dla mamy – praca plastyczna. Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku do ludzi różnych profesji.

CZERWIEC

 1. Kukułka mieszkanka zegara.

Zapoznanie się z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw. Uświadamianie dzieciom, czym jest tolerancja.

2. Mewa śmieszka – morska wronka.

Zapoznanie dzieci z rodzajami map i globusem. Budzenie zainteresowań krajoznawczych. Poznanie i utrwalenie pojęć związanych z morzem. Utrwalenie postaw związanych z bezpieczeństwem podczas kąpieli w morzu.

3. Lelek – dojący kozy.

Przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych dla lata. Zapoznanie z tradycją Nocy Świętojańskiej. Zachęcanie do samooceny, dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron. Wdrażanie dzieci do wyrażania własnych opinii oraz szanowania opinii innych ludzi.

4. Dudek – właściciel pięknego czubka.

Rozwijanie umiejętności decydowania o swoich zainteresowaniach. Umiejętność podejmowania decyzji co do spędzania czasu wolnego. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji. Wdrażanie do zachowania godnej postawy na obozach i koloniach.  Uwrażliwienie na przestrzeganiu zasad bezpiecznej zabawy i zachowania na wakacjach.

POBIERZ